• İcra Dosyamı Nasıl Sorgulayacağım?

  e_devlet_sifresi_giris-2Benim için açılmış icra var mı, dava veya dosya ne durumda diye sorgulamak için bir avukatı aramak ya da yardım istemek zorunda değiliz. Daha önceki yıllarda bu tür sorgulamalar yapabilmek için zaman harcamak ve kalkıp adliyeye gitmek zorunda kalırdık.

  Ama devletin geliştirdiği teknolojik sistemlerle ve bilişim alt yapısı ile artık oturduğumuz yerden tek bir tıkla sorgulama yapabilmemizi kolaylaşmıştır. İcra ve dosya sorgulama işlemleri için e-devlet şifresi yeterlidir.

  Devlet son yıllarda vatandaşlara verilen tüm resmi hizmetleri artık internet ortamında da sağlayarak vatandaşların devlete ulaşmasındaki engelleri ortadan kaldırmayı   hedeflemiştir. Vatandaşlar resmi hizmetlere daha kısa sürede ulaşacak ve çok daha kısa süre içinde hizmet almış olacak. Resmi süreçler daha hızlı bir hale gelmiştir, devlet açışından veya vatandaşın devlete devletin de vatandaşa olan görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi açısından da son derece önemlidir.

  E-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaparak bütün resmi işlemleri internet üzerinden vatandaşa sunmak için e-devlet sistemini geliştirmiştir. Devlet bu sistemi tüm vatandaşlarına kullandırmayı hedeflemiştir. İcra sorgulamalarını ve dosya sorgulamalarını da e-devlet şifrenizle yapabilirsiniz.  E-devlet şifresini ise  PTT şubelerinden alabilirsiniz.

  E-Devlet Üzerinden UYAP Sorgulama

  E-Devlet turkiye.gov.tr adresinden verdiği hizmetleri gün geçtikçe arttırmaktadır. E-devlet sisteminde yer alan hizmetlerden biri de uyap icra dosya sorgulama hizmetidir.  İcra dosyası sorgulama hizmeti sayesinde hakkınızda açılmış bir icra işlemi olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Tek yapılması gereken TC kimlik numaranız ile sisteme giriş yapmak ve istediğiniz bütün resmi işlemler için sorgulama yapmaktır.

  Hakkınızda açılmış bir icra davası var mı, hangi kişi tarafından açılmış ve ne aşamada acaba diye merak ettiğiniz soruların cevabını online olarak bulmak çok kolay. E-Devlet şifresi ile giriş yaptığınızda, davalar, dosyalar, icralar hakkında her türlü bilgiye hemen ulaşabilirsiniz. Resmi konular hakkında aklınızda soru kalmamış olur. Üstelik bu işlemleri, sunulan teknolojik imkanlar sayesinde evinizden, işinizden, oturduğunuz yerden tek bir tıklama ile yaparsınız. E-Devlet şifresi almak için size en yakın PTT şubesine giderek şifrenizi alın ve devletin resmi sitelerinden her türlü sorgulama işlemlerini gerçekleştirin. Zamanınız size kalsın.

   

  detaylı bilgi: http://www.davasorgulama.com/dosya-sorgulama

 • E-Devlet Nedir?

  edevlet_sorgulamaE-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen resmi hizmetlerin elektronik ortamda sunulduğu sistemdir. Böylece, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. Bürokratik ve klasik devlet kavramının yerini almaya başlayan e-devlet anlayışı ile, her kurumun ve her bireyin bilgi ve iletişim teknolojileri ile devlet kurumlarına ve kurumlarca sunulan hizmetlere kolayca erişmesi hedeflenmiştir.

  E-Devlet İle Ne Tür Hizmetler Verilmektedir?

  Bilgilendirme hizmetleri, entegre elektronik hizmetler, ödeme işlemleri, kurum ve kuruluşlara kısa yollar.

  Ayrıca kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin paylaşımı e-devlet tarafından sunulan hizmetlerle sağlanmaktadır.

  E-Devlet Sisteminin Getirdiği Kolaylıklar Nelerdir?

  E-Devlet sistemi; elektronik ortamdan sunulan kamu hizmetlerine tek bir adres yani www.turkiye.gov.tr üzerinden erişim olanağı sunmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan kamu hizmetleri ile ilgili en doğru ve güncel bilgilere ulaşma imkanı sağlamaktadır.

  Kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin paylaşımı e-devlet kapısı tarafından sunulan hizmetler ile de sağlanabilmektedir. E-devlet sisteminde tek bir kimlik doğrulaması ile birçok hizmete ikinci bir kimlik doğrulamasına gerek duyulmadan erişilebilme imkanı sunulmaktadır.

  E-Devlet sisteminden alınacak bazı elektronik hizmetler için (vergi, harç vb.) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu işlem sistem üzerinden kolayca yapılabilmektedir. E-Devletin amacı, tek bir adres üzerinden ve tek bir şifre ile güvenli bir şekilde kamu hizmetlerinin vatandaşın hizmetine sunulmasıdır. E-Devlet sisteminde sunulan elektronik hizmetlerde vatandaşlara özel şifre, elektronik imza ve mobil elektronik imza gibi kimlik doğrulama araçları kullanıldığı için, kişisel bilgiler e-devlet sisteminden sadece konuyla ilgili vatandaşa sunulur.

  E-devlet sistemi sayesinde kendi bilgisayarımızdan, evimizden ya da işyerimizden yani oturduğumuz yerden bütün resmi bilgilere güvenli bir şekilde erişebiliyor, zamandan kazanıyor ve yorulmuyoruz.

 • İcra Takibi Ve Tebligat Nedir?

  icra-nedirİcra ve haciz hakkında en sık sorulan soruları toparlamaya çalıştık. İcra nedir? haciz nasıl yapılır? icraya itiraz edilebilir mi?

  İcra Emri Nedir?
  İcra müdürlüğü tarafından düzenlenerek borçluya gönderilen bilgi amaçlı belgelerdir.

  İcra Emri Neden Gönderilir?
  İcra müdürlüğünün gönderdiği icra emri yasal haklarınızı kullanmanız için süre tanınması anlamına gelir. Eğer borcunuz yoksa ya da borç miktarı doğru değilse, önceden ödediğiniz borç tekrar isteniyorsa yasal haklarınızı kullanarak takibi durdurabilirsiniz.

  İcra Emri Gelirse Ne Yapmalıyım?
  İcra emri mal ve mülklerinize haciz gelmeden önceki son aşama olabilir. Bu belgeleri dikkatle okumak gerekmektedir. Belgenin alt kısımlarında yapılması gerekenler ve yasal haklarınız yazmaktadır.

  Mal Beyanı Yapmak Nedir?
  Borcunuzu karşılayacak miktardaki mal varlığınızı açıkça belirttiğiniz bir dilekçeye mal beyanı denmektedir. Mal beyanı dilekçesinde açık adresinizi de yazmanız gerekir. Uyarı yazısında belirtildiği üzere 10 gün içinde mal beyanında bulunulması zorunludur. Mal beyanında bulunulmaması durumunda, takibe konu olan alacak miktarı asgari ücretin üzerinde ise mal beyanında bulunmamanız halinde alacaklı, icra mahkemesine başvurarak mal beyanında bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapsen tazyik edilmenizi isteme hakkına sahiptir.

  İcra Mahkemesinin Görevleri Nelerdir?
  İcra mahkemesi, borçluların itirazları ile alacaklı ve borçlunun icra işlemleriyle alakalı şikayetlerini incelemekle görevli mahkemedir. İddialar yazılı delil ile kanıtlanır. Eğer yazılı deliliniz yoksa genel mahkemeye başvurmanız tavsiye edilir.

  Takibe İtiraz Edilirse Ne Olur?
  İcra takibine itiraz etmemeniz halinde, itiraz süresi sonunda hakkınızdaki icra takibi kesinleşmiş oluyor. Takip kesinleştikten sonra evinize hacze gelinebilir, varsa bankada bulunan paralarınıza, gayrimenkullerinize ve üçüncü kişilerde bulunan hak ve alacaklarınıza da haciz konulabilir.

 • Haciz Nedir?

  haciz-hukuk-adaletHaciz, devletin, bireye veya şirkete ait bir alacağı veya bir kamu alacağını tahsil etmek için, borçlunun maddi değeri olan bazı mallarına el koyabilmesi ve bazı durumlarda borçlunun bu malları satma yetkisini kısıtlaması işlemi. Hangi mallara haciz konulup konulamayacağı konusunda genel olarak bir ayrım yoktur. Kural olarak borçlunun başkasına devredebileceği tüm haklar haciz konusu olabilir. Taşınır ve taşınmaz mallar ve alacak hakları haczedebilir.

  Haciz denilince akla bir çok şey gelir. Bazısı doğru bazısı yanlış olan bir çok şeye birlikte bir göz atalım.

  Hacze gelinmeden önce tebligat gelir mi?

  Hayır tebligat gelmek zorunda değildir. Bu yapılan takibin türüne göre değişir. Borçlunun malları kaçırması gibi hallerde kanunlar alacaklıya geniş yetkiler vermektedir. Bunlardan biri alacaklının ilgili mahkemeye müracaatı neticesi alabileceği İhtiyati Haciz Kararı borçluya bazı yasal süreleri kısıtlar ve bildirim olmaksızın haczi mümkün hale getirir.

  Borçlu adresinde bulunamadığı halde haciz İşlemi yapılabilir mi?

  Evet. Evde yada işyerinde yani belirtilen borçlu adresinde muhatap olmaması yada kapının kilitli olması gibi durumlarda haciz yapılabilir. Alacaklı vekilinin talebiyle gene alacaklı vekilinin temin edeceği çilingir vasıtasıyla söz konusu engel aşılır haciz gerçekleştirilir. Kapı zarar verilmeden açılır ve işlem sonunda tekrar eski haline döndürülerek haciz ortamından gidilir.

  Başkasının borcundan dolayı borçluya ait olmayan mallar haciz edilebilir mi?

  Bu hukuken mümkün değildir. Ancak bazı durumlarda söz konusu malların borçluya ait olmadığını kanıtlayacak deliller yoksa haciz yapılır. Sonrasında bu malların sahibi olan kişi yada kişiler malların kendilerine ait olduğunu iddia edebilirler. Hukukta buna istihkak denir. Bu iddiayı resmi hale getirmek için istihkak davası açma hakkına sahiptirler. Ancak belirtmekte fayda var bu iddianın asılsız olması yani bu iddiayı kanıtlayamama durumu tazminata mahkum olma riskini de beraberinde getirir.

  Yapılan her haciz işlemine kolluk kuvvetleri gelmeli midir?

  Hayır. Her haciz işleminde kolluk güçleri olmak zorunda değildir. Hatta bir çok haciz işleminde kolluk kuvveti bulunmaz. İhtiyaç duyulması durumunda görevli memurlar bu konuda gerekeni yaparak kolluk kuvveti eşliğinde haciz işlemini gerçekleştirirler.

  Birden fazla borçlu olduğunda hangi sırayla haciz yapılır?

  Herhangi bir sıradan söz etmek mümkün değildir. Kefil borçlu diye bir ayrım haciz işlemi için söz konusu değildir. Kefil, borçlunun borcunu ödemeyi taahhüt eden kişidir. Borç ödenmediği taktirde alacaklının talebi olursa haciz işlemi için borçlulardan her hangi birine gidilebilir. Borcu ödeyen kefil, ödediği borcu asıl borçluya bildirmelidir. Kefil, ödediği borcu asıl borçludan talep edebileceği gibi alacaklı kişiden de takibe konu evrakları talep edebilir.